Elektrit Allegro Z

Elektrit Allegro Z- widok chassis od przodu
Odbiornik Elektrit Allegro Z - widok chassis od przodu
Elektrit Allegro Z- widok chassis od tyłu Elektrit Allegro Z- widok chassis od spodu
Odbiornik Elektrit Allegro Z - widok chassis od tyłu Odbiornik Elektrit Allegro Z - widok chassis od spodu

Opis odbiornika

Późna wersja odbiornika Elektrit Allegro Z, wyprodukowana z wykorzystaniem podzespołów od Elektrita Fidelio Z. Zewnętrznie wygląda identycznie jak normalne Allegro, zmieniony, dość mocno, jest układ elektryczny. Chassis jest identyczne jak w zwykłym Allegro, jedyna różnica to dodatkowy otwór obok podstawki lampy głośnikowej na doprowadzenie sygnału do siatki EBL1. Odbiornik Allegro cieszył się dużym powodzeniem, spotykane numery seryjne sugerują, że zapotrzebowanie przekroczyło planowaną wielkość produkcji i wyprodukowanych zostało więcej egzemplarzy, już z numerami seryjnymi z nowego zakresu. Ta wersja Allegro, z lampą EBL1, posiada numery seryjne z samego końca pierwotnego zakresu, zapewne została wyprodukowana z użyciem aktualnie dostępnych części, zanim uruchomiono ponowną produkcję podzespołów dla modelu Allegro.

Układ elektryczny jest mocno zmieniony w stosunku do pierwszej wersji Allegro.Obwody wejściowe są podobne, jednak same kubki filtrów wejściowych nie są identyczne jak pierwszym Allegro. Inaczej połączone są obwody heterodyny. Cewki pierwotne są przełączane i podłączane po kolei do siatki drugiej oktody EK2, analogicznie wybierane są cewki wtórne. Obciążeniem mieszacza jest dwuobwodowy filtr pasmowy, wzięty z modelu Fidelio, z dodatkową cewką sprzęgającą wykorzystaną do regulacji szerokości wstęgi. W pierwotnym modelu Allegro przełącznik barwy tonu zmieniał pojemność dołączona równolegle do uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego, w wersji zmienionej - zmienia sprzężenie w pierwszym obwodzie filtra p.cz., identycznie jak to jest zrobione w modelu Fidelio.

Zupełnie inny jest wzmacniacz p.cz. Zamiast triody wykorzystuje selektodę EF9 i dwuobwodowy filtr pasmowy, taki sam, jak w modelu Fidelio. Sygnał p.cz. podłączony jest do diod detektora w lampie EBL1. Wzmacniacz p.cz. objęty jest pętlą ARW, w odróżnieniu od pierwotnego modelu Allegro, co znacznie poprawia jakość pracy odbiornika. Lampa wzmacniacz p.cz. pracuje tez jako wstępny wzmacniacz gramofonowy. Sygnał z gniazda gramofonu podany jest na siatkę tej lampy, razem ze sygnałem p.cz., i jest częściowo zwierany do masy kondensatorem 50000cm filtrującym napięcie ARW. Wyjściem dla m.cz. jest siatka druga lampy EF9, za pomocą przełącznika zakresów kondensator filtrujący napięcie zasilające ta siatkę jest odpinany od masy i przełączany do wejścia wzmacniacza mocy. Układ taki nie pracuje do końca poprawnie, bo EF9 jest selektodą (lampą o zmiennym nachyleniu) i wprowadza większe zniekształcenia dla sygnałów m.cz. niż zwykła pentoda.

Inna jest również konstrukcja wzmacniacza końcowego i zasilacza. Wzmacniacz głośnikowy pracuje w oparciu o pentodę głośnikową typu EBL1. Układ nie wykorzystuje typowej dla Elektrita, i stosowanej w pierwszej wersji Allegro polaryzacji z ogólnego minusa, tylko automatyczną polaryzację opornikiem katodowym. Do katody lampy końcowej podłączone są elementy związane z detektorem, a więc oporniki upływowe diod detekcyjnych i katoda oka magicznego. W odbiorniku zastosowano filtr zasilania RC typu Π, przy czym pierwszy kondensator filtru zamocowany jest na podkładce izolacyjnej, jak w układzie ogólnego minusa, choć jego ujemna elektroda jest podłączona do masy. Transformator, prostownik i przełącznik napięć jest identyczny jak w pierwszym Allegro.

Na podstawie numerów seryjnych udało się ustalić, że wyprodukowano niecałe 1000 sztuk tego modelu odbiornika. Pierwotnie zakładano wyprodukowanie do 12000 sztuk modelu Allegro Z, ale najwyraźniej zainteresowanie klientów było większe i rzeczywista wielkość produkcji przekroczyła tą wartość. Odbiorniki z najwyższymi numerami seryjnymi z pierwszej puli (ponad 36000) były zapewne składane z dostępnych części, stąd zmiany układowe, odbiorniki z następnej serii, z numerami z nowej puli (większymi od 65000) były już produkowane w pierwotnym układzie.

Schemat odbiornika

Powrót