Elektrit Champion U


Elektrit Champion U - widok z przodu Elektrit Champion U - widok z tyłu na ściankę
Odbiornik Elektrit Champion U - widok z przodu Odbiornik Elektrit Champion U - widok z tyłu na ściankę
Elektrit Champion U - widok z tyłu na chassis Elektrit Champion U - widok chassis z przodu
Odbiornik Elektrit Champion U - widok z tyłu na chassis Odbiornik Elektrit Champion U - widok chassis z przodu
Elektrit Champion U - widok chassis z tyłu Elektrit Champion U - widok chassis od spodu
Odbiornik Elektrit Champion U - widok chassis z tyłu Odbiornik Elektrit Champion U - widok chassis od spodu

Opis odbiornika

Odbiornik schowany jest do pionowej drewnianej skrzynki o stosunkowo niewielkich wymiarach: 34cm x 26cm x 41 cm (szerokość x głębokość x wysokość). Skrzynka ma kształt prostopadłościanu, i jest pomalowana brązowym przeźroczystym lakierem. przy czym górna pozioma krawędź pomiędzy ścianką górną a przednią jest zaokrąglona. Skrzynka odbiornika jest podobna do innych odbiorników tej firmy z tego okresu, zwłaszcza do Maratona.

Górna połowa skrzynki zajęta jest przez materiał głośnika schowany za trzema poziomymi drewnianymi szczebelkami rozpiętymi pomiędzy oboma bocznymi zgrubieniami. Poniżej, pod głośnikiem znajduje się duża stacyjna skala, o bardzo prostej konstrukcji: jednokolorowe żółte napisy na przeźroczystej szybie. Na dole skali, po obu je stronach znajdują się wycięte okienka. W okienku prawym widać wybrany zakres fal, w okienku lewym grubość paska wskazująca poziom nastawy wzmocnienia. Pod okienkami znajdują się gałki umożliwiające nastawę odpowiedniego parametru (zakresu po stronie prawej, siły głosu po lewej). Gałki mają charakterystyczny stożkowaty kształt z literą 'E' na wierzchu. Na wysokości okienka po obu stronach odbiornika, już na bocznych zgrubieniach są dwie dodatkowe gałki - po stronie prawej strojenie aparatu, po stronie lewej reakcja. Gałki te mają inny wygląd - są niższe i szersze, ale też mają wytłoczoną literę 'E'.

Układ elektryczny odbiornika jest podobny do innych dwuobwodowych odbiorników Elektrita. Sygnał z gniazda antenowego poprzez dwuobwodowy eliminator trafia do obwodów wejściowych. Sprzężenie z anteną jest indukcyjne, cewki antenowe obwodów wejściowych połączone są szeregowo, przy odbiorze fal krótkich cewka średnio-długofalowa zwierana jest przełącznikiem. Cewki obwodu wejściowego dal fal długich i średnich schowane są w ekranowanym kubku i połączone szeregowo, cewka fal krótkich umieszczona jest pod chassis i dołączana równolegle jedną sekcją przełącznika przy odbiorze fal krótkich. Z obwodu wejściowego sygnał trafia na siatkę sterującą selektody typu CF3, która pełni rolę wzmacniacza w.cz. z ręczne regulowanym wzmocnieniem.

Regulacja wzmocnienia odbywa się poprzez zmianę napięcia polaryzującego siatka-katoda lampy, i wykorzystanie regulacyjnej charakterystyki lampy. Napięcie polaryzacyjne na siatce jest stałe, na potencjale masy, natomiast katoda polaryzowana jest z dzielnika oporowego w którego skład wchodzi potencjometr regulacji wzmocnienia. Zmieniając wartość tego potencjometru od zera do maksimum reguluje się napięcie na katodzie lampy, wzakresie od zera do około 30V, zmieniając nachylenie lampy, a co za tym idzie - wzmocnienie stopnia. Obciążeniem lampy jest dławik anodowy na którym powstaje wzmocnione napięcie w.cz.

Następnym stopniem jest detektor reakcyjny na pentodzie typu CF7. Obwód detektora sprzężony jest ze wzmacniaczem pojemnościowo, niewielkim kondensatorem. Analogicznie jak w przypadku obwodu wejściowego cewki fal średnich i długich połączone są szeregowo i umieszczone w ekranującym kubku, a cewka fal krótkich schowana pod chassis. Cewki reakcyjne połączone są szeregowo wraz z kondensatorem regulującym reakcję. Przy wyborze zakresu odpowiednie sekcje przełącznika zwierają fragmenty cewek i włączają cewki krótkofalowe lub średnio i długofalowe w zależności od wybranego zakresu.

Dodatkowo do siatki lampy podłączone jest za pomocą sekscji przełącznika wejście gramofonowe, przy czym oba styki tego wejścia (sygnał i masa) są podłączone przez kondensatory izolujące wejście od układu odbiornika. Jest to niezbędne ze względu na uniwersalne zasilanie odbiornika i fakt, że układ radia jest podłączony bezpośrednio, bez izolacji, do sieci zasilającej. Bez tych kondensatorów osobie obsługującej gramofon groziłoby porażenie prądem. Obciążenie tego stopnia jest typowe, opornościowe, dodatkowo filtrowane za pomocą filtru RC.

Ostatnim stopniem odbiornika jest wzmacniacz mocy zbudowany pentodzie typu CL4. Pomiędzy anodą detektora a siatką lampy mocy zastosowano dolnoprzepustowy filtr RC redukujący zakłócenia i gwizdy interferencyjne. Układ wzmacniacza jest prosty, z polaryzacją lampy opornikiem katodowym, i głośnikiem podłączonym przez transformator głośnikowy. W konstrukcji odbiornika przewidziano dołączenie dodatkowego zewnętrznego głośnika, którego styki są podłączone do pierwotnego uzwojenia transformatora głośnikowego, co oznacz, że głośnik musi być albo wysokoomowy, albo wyposażony we własny transformator.

Odbiornik zasilany jest z sieci prądu stałego lub zmiennego (zasilanie uniwersalne), nie posiada więc transformatora, a jego układ jest podłączony bezpośrednio do sieci zasilającej. Do prostowania prądu zastosowano diodę typu CY1, wyprostowane napicie filtrowane jest w filtrze LC typu Π. Włókna żarzenia lamp połączone są szeregowo, wraz z żarówkami podświetlającymi skalę i lampą oporową (bareterem) typu EUVI stabilizującą prąd żarzenia niezależnie od zmian wartości napięcia sieci zasilającej.

Schemat odbiornika

Powrót