Elektrit Kadet Z

Elektrit Kadet Z- widok z przodu Elektrit Kadet Z - widok z tyłu
Odbiornik Elektrit Kadet Z - widok z przodu Odbiornik Elektrit Kadet Z - widok z tyłu na chassis
Elektrit Kadet Z- widok chassis z tyłu Elektrit Kadet Z- widok chassis z przodu
Odbiornik Elektrit Kadet Z - widok chassis z tyłu Odbiornik Elektrit Kadet Z - widok chassis z przodu

Odbiornik typu Kadet jest jednym z najprostszych modeli wyprodukowanych przez Elektrita w sezonie 1938/39. Ma tylko jeden obwód i dwie lampy plus lampa prostownicza. Stylistycznie jest podobny do pozostałych odbiorników z tego roku. Skrzynka odbiornika ma identyczny kształt - drewniana, w układzie poziomym, z pionowo ustawioną skalą po prawej stronie. Podobnie jak inne modele, tak i tu przednia ścianka jest lekko pochylona do tyłu. Skala umieszczona z prawej strony jest otocznona ramką bakelitową z wytłoczonym znakiem firmowym Elektrita na górze. Po lewej stronie przedniej ścianki znajduje się głośnik, jednak w modelu Kadet maskownica głośnika wygląda zupełnie inaczej. Są to wycięte w drewnie poziome otwory, które wyglądają jak duże koło wycięte w drewnie poprzedzielane poziomymi szczebelkami. Wszystkie krawędzie skrzynki są przyciemnione podobnie jak w innych modelach z produkowanych w tym sezonie. Poniżej, pod skalą i głośnikami znajdują się dwie podwójne gałki. Gałka zewnętrzna po prawej stronie odpowiada za strojenie odbiornika, gałka wewnętrzna to zmiana zakresów. Lewa zewnętrzna gałka reguluje czułość odbiornika dla fal długich i średnich, a wewnętrzna to pokrętło reakcji.

Elektrycznie odbiornik jest prostym dwulampowym, jednoobwodowym odbiornikiem reakcyjnym. Ma on trzy zakresy pracy: fale krótkie od 18 do 50 metrów, średnie od 200 do 600 metrów i długie od 800 do 2000metrów, oraz możliwość pracy jako wzmacniacz gramofonowy. Sygnał z gniazda antenowego podany jest na podwójny eliminator (nazywany duoreżektorem), jeden obwód eliminatora tłumi stację na falach długich, drugi na średnich. Siłę oraz dokładną częstotliwość tłumienia można regulować odpowiednimi pokrętłami na eliminatorze. Po przejściu przez eliminator sygnał podany jest na jedyny obwód strojony odbiornika. Dla fal krótkich sprzężenie jest pojemnościowe - bezpośrednio od anteny na siatkę lampy wejściowej, dla fal średnich i długich sprzężenie jest indukcyjne, siła tego sprzężenia może być wybierana za pomocą pięciopozycyjnego przełącznika, przełącznik ten podłącza antenę przez do jednego z kilku odczepów na cewce sprzęgającej. Cewki siatkowe połączone są w szereg, i w zależności od wybranego zakresu odpowiednia ich część jest zwarta przełącznikiem do masy, tak aby pracowała tylko cewka tego zakresu który jest wybrany. Obwód ten steruje siatkę pierwszą pentody EF6. Lampa ta jest zasilana poprzez bardzo duże oporności - 2MΩ w siatce drugiej i 500kΩ w anodzie. Dzięki temu lampa pracuje przy bardzo małym prądzie a jej własności wzmacniające są wykorzystane do maksimum. Ciekawie rozwiązane jest wejścia gramofonowe w tym odbiorniku. Sygnał z gramofonu jest poprzez kondensator sprzęgający podany nie na siatkę pierwszą lampy EF6 jakby się można spodziewać, ale na siatkę drugą. W czasie pracy odbiornika jako radia drugi koniec tego kondensatora (podłączony nie do siatki a do wejścia gramofonowego) jest zwarty przełącznikiem z masą, jest on wtedy zwykłym kondensatorem filtrującym zasilanie. Taki nietypowy sposób podłączenia gramofonu spowodowany jest tym, że wzmocnienie EF6 w tym układzie sterowanej z siatki pierwszej byłoby zbyt duże i sygnał przesterowywałby lampę końcową.

Sygnał z anody lampy jest rozdzielany na dwie części - składowa w.cz. jest poprzez kondensator zmienny podana na cewki reakcyjne, nawinięta na cewkach siatkowych, a składowa m.cz. poprzez kondensator i filtr dolnoprzepustowy filtr RC steruje siatkę lampy głośnikowej - pentody EL3. Wzmacniacz głośnikowy jest w układzie klasycznym, z głośnikiem dynamicznym ze stałym magnesem podłączonym przez transformator głośnikowy do anody lampy EL3.

Część zasilająca jest analogiczna jak w innych odbiornikach Elektrita - dwupołówkowy prostownik na duodiodzie AZ1 ze wspólnym minusem - wyprowadzenie środkowe transformatora jest podłączone do masy nie bezpośrednio ale przez rezystor 250Ω na którym wytwarza się spadek napięcia, ujemny względem masy. Napięcie to jest wykorzystywane do polaryzacji siatki sterującej lampy głośnikowej. Wyprostowane napięcie anodowe jest prostowane prze filtr RC typu Π. Z obwodu wejściowego zasilana jest anoda lampy głośnikowej, z obwodu wyjściowego siatka druga lampy głośnikowej i lampa wejściowa.

Schemat odbiornika

Powrót