Elektrit Maestro Z

Elektrit Maestro Z- widok z przodu Elektrit Maestro Z - widok z tyłu
Odbiornik Elektrit Maestro Z - widok z przodu Odbiornik Elektrit Maestro Z - widok z ty?u na chassis
Elektrit Maestro Z- widok z tyłu Elektrit Maestro Z- na chassis z przodu
Odbiornik Maestro Z - widok z tyłu na tylną ściankę Odbiornik Maestro Z - widok na chassis z przodu
Elektrit Maestro Z- na chassis z tyłu Elektrit Maestro Z- na chassis od spodu
Odbiornik Maestro Z - widok na chassis z tyłu Odbiornik Maestro Z - widok na chassis od spodu

Opis odbiornika

Odbiornik zamknięty jest w dość dużej drewnianej skrzynce o wymiarach 50 x 30 x 35 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Skrzynka ma kształt prostokątny, na górze i dole jest ozdobiona poziomymi mosiężnymi paskami. Górna ścianka odbiornika ma nieco mniejsze wymiary niż skrzynka, dzięki czemu tworzy niewielki schodek dookoła obudowy. Na dole skrzynki znajduje się drewniana podstawa trochę wystającej przed skrzynkę. Po prawej stronie skrzynki znajduje się pionowa skala otoczona bakelitową ramką, po lewej stronie jest maskownica głośnika. W poprzek materiału głośnikowego przechodzi pięć poziomych drewnianych szczebelków, na każdym z nich jest mosiężny pasek. U góry skrzynki pomiędzy głośnikiem a skalą umieszczone jest oko magiczne. Mechaniczna konstrukcja skali jest identyczna jak w modelach Elektrita z roku następnego

U dołu skrzynki znajdują się trzy pokrętła sterujące, dwa podwójne i jeden pojedynczy. Po prawej stronie jest podwójna gałka, większa, tzw. telefoniczna, służy do strojenia, mniejsza to pokrętło zmiany zakresów. Gałka środkowa ma kształt strzałki i służy do wyboru jednej z trzech wartości selektywności odbiornika. Podwójna gałka po lewej stronie odpowiedzialna jest za regulację barwy tonu (gałka wewnętrzna) i siły odbioru (gałka zewnętrzna). Na tylnej ściance odbiornika umieszczone są gniazdka anteny, uziemienia, wejście gramofonowe i gniazdka zewnętrznego głośnika.

Elektrycznie odbiornik jest czterolampową siedmioobwodową i trzyzakresową superheterodyną. Sygnał z anteny podany jest na dwuobwodowy filtr wejściowy dla fal średnich i długich, lub na pojedynczy obwód rezonansowy dla fal krótkich, wybierający odbieraną falę spośród wszystkich odebranych przez anteną. Sygnał z obwodu wejściowego steruje siatką wejściową (czwartą) mieszacza zbudowanego w oparciu o oktodą AK2. Mieszacz jest objęty pętlą ARW działającą dla fal średnich i długich, w przypadku odbioru fal krótkich mieszacz ma ustawione stałe i maksymalne wzmocnienie. Generator mieszacza (heterodyna) pracuje w bardzo typowym układzie Meissnera, z obwodem strojonym w siatce lampy. Obciążeniem mieszacza jest klasyczny filtr pasmowy nastrojony na częstotliwość pośrednią (128kHz). Filtr ten ma regulowaną szerokość pasma przenoszenia poprzez wybór ilości zwojów w dodatkowej cewce sprzęgającej w obwodzie wtórnym filtru.

Sygnał wyjściowy z filtru p.cz. steruje siatką selektody AF3 pełniącej rolą wzmacniacza częstotliwości pośredniej. Wzmacniacz ten jest objęty pętlą automatycznej regulacji wzmocnienia, działającą dla wszystkich odbieranych zakresów fal. W anodzie wzmacniacza znajduje się filtr pasmowy analogiczny jak w anodzie mieszacza, z identyczną regulacją szerokości wstęgi, dodatkowo każdy obwód filtru posiada odczep. Do odczepu obwodu pierwotnego podłączony jest detektor ARW, do odczepu obwodu wtórnego detektor m.cz. Sygnał z detektora ARW steruje pętlą automatycznego wzmocnienia oraz steruje okiem magicznym AM1. Obie diody są w jednej bańce wraz z triodą m.cz. w lampie typu ABC1. Trioda tej lampy jest wstępnym wzmacniaczem małej częstotliwości, do jej siatki oprócz sygnału z detektora podłączone jest poprzez przełącznik wejście gramofonowe. Pomiędzy anodą lampy wstępnej m.cz. a siatką lampy głośnikowej umieszczony jest filtr dolnoprzepustowy likwidujący resztki wysokiej częstotliwości. Wzmacniacz głośnikowy jest klasyczny, zbudowany z użyciem pentody AL4. Do anody wzmacniacza podłączony jest transformator głośnikowy z głośnikiem i gniazdka zewnętrznego wysookomowego głośnika.

Zasilacz odbiornika jest konwencjonalny - transformator sieciowy z odczepami na uzwojeniu pierwotnym umożliwiającym wybranie wejściowego napięcia zmiennego zasilającego odbiornik dostarczającego napięcia żarzenia dla lamp odbiorczych, napięcia anodowego i napięcia żarzenia duodiody prostowniczej AZ1. Napięcie anodowe jest filtrowane filtrem LC typu Π wygładzającym tętnienia sieciowe.

Radioodbiornik Maestro powstał przy współpracy Elektrita z austriacką firmą Minerwa, jego wygląd, konstrukcja i schemat elektryczny jest bardzo zbliżony do odbiornika Minerwy typu 375A.

Schemat odbiornika

Powrót