Elektrit Splendid Z


Elektrit Splendid Z - widok z przodu Elektrit Splendid Z - widok z tyłu
Odbiornik Elektrit Splendid Z - widok z przodu Odbiornik Elektrit Splendid Z - widok z tyłu na chassis
Elektrit Splendid Z - widok chassis od tyłu
Odbiornik Elektrit Splendid Z - widok z tyłu na ściankę Odbiornik Elektrit Splendid Z - widok chassis od tyłu
Elektrit Splendid Z - widok chassis od przodu Elektrit Splendid Z - widok chassis od spodu
Odbiornik Elektrit Splendid Z - widok chassis od przodu Odbiornik Elektrit Splendid Z - widok chassis od spodu

Opis odbiornika

Elektrit model Splendid to prosta trzyzakresowa superheterodyna pracujące w układzie refleksowym. Wykorzystuje to samo chassis co najlepszy model Elektrita z tego samego roku - Majestic. Odbiornik umieszczony jest w drewnianej skrzynce, w układzie pionowym - głośnik umocowany ponad skalą. Materiał głośnika jest kilka centymetrów cofnięty w głąb w stosunku do powierzchni skrzynki, przechodzą przez niego dwa poziome drewniane szczebelki. Skala jest w układzie bębnowym, przewijana pionowo, podświetlnona od tyłu przez szczelinę, tak że wąski pasek światła podświetla odbieraną aktualnie stację. Kolor podświetlenia (czerwony, zielony i żółty) określa wybrany zakres - odpowiednio krótkie, średnie i długie fale. Szybka skali jest wycięta z soczewki powiększającej, aby ułatwić odczyt drobnego druku na skali - Elektrit nazwał tą funkcjonalność "Magnoskop". Poniżej skali znajdują się trzy pokrętła, przy czym środkowe umieszczone jest wyżej. Pokrętło lewe służy do regulacji barwy tonu, środkowe do strojenia, prawe - do regulacji głośności. Pokrętło strojenia jest umieszczone wyżej od pozostałyvch pokręteł i jest wyposażone w dwie gałki, ale umocowane one są na jednej osi. Dodatkowo, po prawej stronie skrzynki, na dole umieszczone jest pokrętło zmiany zakresów, schowane w bocznej ściance.

Układ elektryczny odbiornika jest dość skomplikowany. Jest to trzyzakresowa, siedmioobwodowa superheterodyna, pracująca w układzie refleksowym. Odbiornik posiada dwa wejścia antenowe, pierwsze z normalną czułością, drugie z tłumikiem, przeznaczone do odbioru silnej stacji lokalnej. Sygnał z anteny trafia do prostego jednoobwodowego filtru wjściowego dla fal krótkich lub do dwuobwodowego filtru pasmowego na zakresie fal długich i średnich. Stamdąd sygnał trafia na siatkę mieszacza zbudowanego na oktodzie AK1 lub MO465. Dla wszystkich trzech zakresów mieszacza jest objęty pętlą automatycznej regulacji wzmocnienia.

Oscylator mieszacza zbudowany jest w klasycznym układzie Meissnera, ze sprzężeniem transformatorowym, korzystając z siatek pierwszej i drugiej oktody. Cewki sprzęgające połączone są szeregowo, dla fal krótkich zwarta jest cewka sprzęgająca fal śrdnuch i długich. Cewki oscylatora są oddzielnie dołączane do kondensatora zmiennego dla fal krótkich i dla fal średnich i długich. Cewki fal średnich i długich są połączone szeregowo, w przypadku odbioru fal średnich część długofalowa jest zwarta wraz z paddingiem jedną z sekcji przełącznika.

W anodzie mieszacza umieszczony jest zwykły dwuobwodowy filtr pasmowy, nastrojony na częstotliwość pośrednią ok. 130kHz. Wzmacniacz częstotliwości pośredniej pracuje w układzie refleksowym na tetrodzie lampy E444/DS4100. Stopień ten nie jest objęty pętlą ARW, ze względu na fakt, że jednocześnie wzmacnia również sygnał m.cz. W anodzie tetrody umieszczono dwuobwodowy filtr pasmowy nastrojony na częstotliwość pośrednią, identyczny jak w anodzie mieszacza. Szeregowo z pierwotym obwodem filtru włączony jest opornik 300kΩ będący obciążeniem dla składowej małej częstotliwości. Obwód wtórny filtru podłączony jest do diody lampy E444, która pełni rolę detektora ARW i detektora dźwięku. Sygnał audio poprzez filtr RC usuwający resztki sygnału p.cz. trafia na potencjometr regulacji głosności i z powrotem na siatkę tetrody E444, która wzmacnia ten sam sygnał dwukrotnie - raz jako p.cz., raz jako m.cz. - zgodnie z zasadą układu refleksowego. Dodatkowo na gorący zacisk potencjometru głośności podany jest sygnał z gramofonu poprzez odpowiednia pozycję przełącznika zakresu. W czasie pracy jako wzmacniacz gramofonowy wyłączone jest zasilanie oscylatora mieszacza, więc odbiór radiowy nie będzie przeszkadzał w odsłuchu muzyki z płyt.

Z wyjścia refleksowego stopnia wzmacniacza m.cz./p.cz. sygnał trafia na siatkę wzmacniacza mocy wykorzystującego pentodę E443H/PP4101. Układ wzmacniacza m.cz. jest konwencjonalny - wbudowany głośnik ze wzbudzeniem jest podłączony przez transformator głośnikowy, zaciski głośnika zewnętrznego są podłączone do pierwotnego uzwojenia transformatora głośnikowego, co oznacza, że głośnik zewnętrzny musi być albo wysokoomowy, albo posiadać własny transformator. Do anody lampy końcowej podłączony jest układ regulacji barwy - szeregowe połączenie potencjometru i kondensatora 35nF.

Odbiornik jest zasilany z sieci energetycznej prądu zmiennego, poprzez transformator z odczepami na uzwojeniu pierwotnym, co umożliwia pracę z siecią o napięciu 120V, 135V, 150V lub 220V. Uzwojenie anodowe jest dzielone, przystosowane do prostownika dwupołówkowego, wykorzystuje on duodiodę prostowniczą 1805/PV495>/A>. Napięcie anodowy wygładzane jest filtrem indukcyjnym, gdzie rolę dławika pełni uzwojenie wzbudzenia głośnika, przy czym jest ono włączone od strony masy. W szereg z dławikiem włączony jest tez opornik ogólnego minusa, z którego popbierane jest ujemne napięcie siatki dla lampy końcowej

Schemat odbiornika

Powrót