IKA Radio

Firma IKA Radio powstała w Łodzi w roku 1929, istniała do roku 1939, a pod zarządem niemieckim kontynuowała działalność w czasie wojny.

Odbiorniki z symbolem Schemat odbiornika w opisie mają już opracowany schemat. Kliknięcie w ten symbol pozwoli na jego obejrzenie

Radioodbiorniki:

Typ Rok produkcji Zestaw lamp Parametry Zdjęcie
Mars Nieznany Nieznany reakcyjny, 3 zakresy, 2 obwody, dwuobwodowy eliminator Tymczasowo brak
Eros Nieznany Nieznany Reakcyjny, 4 lampy, 3 zakresy, 3 obwody Tymczasowo brak
Metropolis Nieznany Nieznany Superheterodyna, 5 lamp, 3 zakresy, automatyczne regulacja wzmocnienia Tymczasowo brak
Symfonja 1938/39 Nieznany Superheterodyna, 6 lamp, 7 obwodów, 3 zakresy, automatyczne regulacja wzmocnienia, wskaźnik siły sygnału Tymczasowo brak
Triumf 1938/39 Nieznany Superheterodyna, 8 lamp, 7 obwodów, 3 zakresy, automatyczne regulacja wzmocnienia, wskaźnik siły sygnału, ciche strojenie regulacja selektywności Tymczasowo brak
24Z 1938/39 EF9, EF6, EL3, AZ1 2 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), reakcyjny, skala stacyjna, podwójny eliminator wygląd odbiornika
24U 1938/39 Nieznany 2 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), reakcyjny, skala stacyjna, podwójny eliminator Tymczasowo brak
24B 1938/39 Nieznany 2 obwody, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), reakcyjny, skala stacyjna, podwójny eliminator Tymczasowo brak
44Z 1938/39 EK2, EBC3, EL3, AZ1 4 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), super refleksowy, skala stacyjna Tymczasowo brak
44U 1938/39 Nieznany 4 obwody, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), ruper refleksowy, skala stacyjna Tymczasowo brak
44B 1938/39 Nieznany 4 obwody, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodynowy, skala stacyjna Tymczasowo brak
46Z 1938/39 EK2, EBC3, EL3, EM1, AZ1 7 obwodów, 3+2 lampy, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), oko magiczne, super refleksowy, skala stacyjna Tymczasowo brak
46U 1938/39 Nieznany 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), super refleksowy, skala stacyjna Tymczasowo brak
46B 1938/39 Nieznany 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), reakcyjny, skala stacyjna, podwójny eliminator Tymczasowo brak
77Z 1938/39 Nieznany 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodyna, oko magiczne, skala stacyjna Tymczasowo brak
77U 1938/39 Nieznany 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodyna, skala stacyjna Tymczasowo brak
77B 1938/39 Nieznany 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodyna, skala stacyjna Tymczasowo brak
Orlik Z 1939/40 EF9, EF6, EL3, AZ1 2 obwody, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), reakcyjny, skala stacyjna, podwójny eliminator Tymczasowo brak
Orlik U 1939/40 Nieznany 2 obwody, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), reakcyjny, skala stacyjna, podwójny eliminator Tymczasowo brak
Orlik B 1939/40 Nieznany 2 obwody, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), reakcyjny, skala stacyjna, podwójny eliminator Tymczasowo brak
Czajka Z 1939/40 EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodyna, skala stacyjna, oko magiczne Tymczasowo brak
Czajka U 1939/40 Nieznany 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodynowy, skala stacyjna Tymczasowo brak
Czajka B 1939/40 Nieznany 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodynowy, skala stacyjna Tymczasowo brak
Mewa Z 1939/40 EF8, EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodynowy z ARW, regulacja selektywności, skala stacyjna Tymczasowo brak
Mewa U 1939/40 Nieznany 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodynowy z ARW, regulacja selektywności, skala stacyjna Tymczasowo brak
Mewa B 1939/40 Nieznany 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodynowy z ARW, regulacja selektywności, skala stacyjna Tymczasowo brak
Sokół Z 1939/40 EF8, EK2, EF9, EBF2, EL6, EM1, AZ1 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodynowy z ARW, regulacja selektywności, skala stacyjna, dwa głośniki Tymczasowo brak
Sokół U 1939/40 Nieznany 7 obwodów, 3 zakresy (fale długie, średnie i krótkie), superheterodynowy z ARW, regulacja selektywności, skala stacyjna, dwa głośniki Tymczasowo brak
Powrót