Philips 4-38A

Philips 4-39A - widok z przodu Philips 4-39A - widok z tyłu na ściankę
Odbiornik Philips 4-39A - widok z przodu Odbiornik Philips 4-39A - widok z tyłu na ściankę
Philips 4-39A - widok z tyłu na chassis
Odbiornik Philips 4-39A - widok z tyłu na chassis

Opis odbiornika

Philips 4-39A jest najprostszym modelem produkowanym przez Philipsa w sezonie 1938/39. Pierwszy raz w ofercie firmy nie było żadnego odbiornika w układzie reakcyjnym, gdyż odbiornik 4-39A jest superheterodyną. Umożliwia on odbiór stacji w zakresie fal długich, średnich i krótkich.

Odbiornik schowany jest niewielkiej, bakelitowej skrzynce, z przodu, po środku znajduje się pionowa, zegarowa skala, po obu stronach materiał maskownicy głośnika. Po każdej stronie przed materiałem przechodzą trzy poziome, równoodległe bakelitowe szczebelki. Poniżej skali umieszczona jest pojedyncza gałka służąca do strojenia odbiornika. Na prawej bocznej ściance umieszczone jest pokrętło zmiany zakresów, na ściance lewej - regulacji głośności, sprzężone z wyłącznikiem.

Układ elektryczny jest maksymalnie uproszczony. Sygnał z anteny poprzez pierwszą sekcję przełącznika trafia do obwodów wejściowych. Dla fal średnich i długich mają one postać dwuobwodowego filtru pasmowego, dla fal krótkich jest to prosty, pojedynczy obwód strojony, sprzężony indukcyjnie z anteną. Obwody pierwotny i wtórny wejściowego filtru pasmowego są sprzężone ze sobą od dołu , za pomocą dzielnika pojemnościowego i od góry za pomocą małej pojemności. Sprzężenie z anteną jest mieszane, indukcyjno-pojemnościowe.

Generator heterodyny jest zbudowany jest na oktodzie typu AK2, w układzie klasycznym, ze sprzężeniem indukcyjnym (Mesissnera). Cewki poszczególnych zakresów wybierane są drugą sekcją przełącznika zakresów. Dodatkowo siatka pierwsza (siatka generatora heterodyny) połączona jest z siatką czwartą (siatka wejściowa, do której podłączony jest sygnał z anteny) za pomocą małej (ok 2pF) pojemności, neutralizującej przenikanie sygnału heterodyny do anteny. Przez pojemności lampy do siatki czwartej przenika sygnał heterodyny z siatki drugiej, (anody oscylatora). Napięcie heterodyny na siatce pierwszej ma odwróconą fazę w stosunku do napięcia na siatce drugiej, i ten dodatkowy kondensator przepuszcza niewielką część sygnału heterodyny neutralizując to co przeniknęło z siatki drugiej.

Obciążeniem mieszacza jest dwuobwodowy filtr pasmowy nastrojony na częstotliwość pośrednią, która jest w tym odbiorniku niska - ok. 128kHz. Oznacza to, że częstotliwość generatora heterodyny niewiele się różni od częstotliwości odbieranej, czyli, że obwody wejściowe niezbyt mocno tłumią sygnał heterodyny przenikający z generatora do obwodów wejściowych. Z tego właśnie względu stosowana jest neutralizacja wspomniana w poprzednim akapicie. Wzmacniacz częstotliwości pośredniej pracuje na selektodzie typu AF3. Układ wzmacniacza jest najtypowszy, z dwuobwodowym filtrem pasmowych w anodzie. Wzmocniony sygnał p.cz. steruje detektorem, do detektora audio sygnał brany jest z wtórnego obwodu filtru, do detektora ARW - z pierwotnego. Napięcie ARW reguluje wzmocnieniem dwóch stopni - mieszacza i wzmacniacza p.cz. W przypadku mieszacza ARW działa tylko dla fal średnich i długich, przy odbiorze fal krótkich mieszacz zawsze pracuje z maksymalnym wzmocnieniem

Sygnał m.cz. z detektora poprzez potencjometr regulacji głośności steruje bezpośrednio wzmacniacz głośnikowy, wykorzystujący pentodę ABL1. Do potencjometru głośności podłączone jest tez gniazdo wejściowe dla gramofonu. Ponieważ w odbiorniku nie ma wstępnego stopnia wzmocnienia m.cz. to odbiór muzyki z płyt będzie dość cichy. Sam wzmacniacz m.cz. jest prostym wzmacniaczem w typowym pentodowym układzie z automatyczną polaryzacja siatki pierwszej. Obciążeniem układu jest głośnik wpięty za pomocą transformatora głośnikowego dopasowującego impedancję. Odbiornik typu 4-39A nie ma możliwości podłączenia zewnętrznego głośnika.

Odbiornik przeznaczony jest do zasilania z sieci prądu zmiennego o napięciu od 120V do 240V. Napięcie sieciowe, poprzez przełącznik wybory napięcia zasilania trafia na pierwotne uzwojenie transformatora sieciowego. Uzwojenia wtórne dostarczają napięć żarzenia lamp, napięcia żarzenia lampy prostowniczej i napięcie anodowe. Zastosowano dwupołówkowy prostownik na diodzie AZ1. Wyprostowane napięcie anodowe filtrowane jest w filtrze RC w układzie Π, przy czym, dla oszczędności traconej mocy lampa głośnikowa zasilana jest z pierwszego kondensatora, przed opornikiem filtru.

Schemat odbiornika

Powrót