Philips 6-38A

Philips 6-38A - widok z przodu Philips 6-38A - widok z tyłu na ściankę
Odbiornik Philips 6-38A - widok z przodu Odbiornik Philips 6-38A - widok z tyłu na ściankę
Philips 6-38A - widok z tyłu na chassis Philips 6-38A - widok na chassis od tyłu
Odbiornik Philips 6-38A - widok z tyłu na chassis Odbiornik Philips 6-38A - widok na chassis od tyłu
Philips 6-38A - widok na chassis od przodu Philips 6-38A - widok na chassis od spodu
Odbiornik Philips 6-38A - widok na chassis od przodu Odbiornik Philips 6-38A - widok na chassis od spodu

Opis odbiornika

Odbiornik typu 6-38A jest uproszczoną wersją modelu 7-38A, różnice polegają na zastosowaniu normalnego, wielogałkowego, układu regulacji i lekkim uproszczeniu układu elektrycznego w zakresie części m.cz. Samo chassis jest identyczne, widoczne są nawet otwory na elementy montowane w odbiorniku 7-38A a nie wykorzystane w 6-38A. Odbiornik ma kształt zbliżony do kwadratu, w układzie pionowym. Na górnej ściance , jest umieszczona skala, pochylona do przodu. Na przedniej ściance radia, poniżej skali umieszczony jest głośnik. Na dole radia, blisko bocznych krawędzi umieszczone są dwa podwójne pokrętła. Pokrętło po lewej stronie umożliwi regulację głośności (zewnętrzne, duże) i regulację barwy głosu (wewnętrzne, małe). Gałka z prawej strony pozwala na strojenie radia (zewnętrzna, duża) i zmianę zakresów (wewnętrzna, mała). Pokrętło zmiany zakresów ma cztery pozycja - dla fal długich, średnich, krótkich i gramofonu. Wyłącznik sieciowy sprzęgnięty jest z pokrętłem regulatora głośności.

Równolegle do gniazd anteny i ziemi włączony jest szeregowy obwód eliminatora częstotliwości pośredniej, ponadto odbiornik nie posiada anteny świetlnej. Sygnał w.cz. z anteny trafia na przełącznik obwodów wejściowych. Obwody wejściowe dla fal krótkich mają postać to pojedynczy obwód rezonansowy, dla fal średnich i długich - to dwuobwodowy filtr pasmowy. Na wszystkich zakresach sprzężenie z anteną jest indukcyjne, dodatkowo dla fal średnich i długi pojemnościowe za pomocą kondensatora o małej pojemności - 10pF. Ostatecznie napięcie w.cz. doprowadzone jest do siatki czwartej oktody typu AK2.

Heterodyna zbudowana jest w oparciu o typowy układ Meissnera, ze sprzężeniem transformatorowym. Obwody oscylatora fal średnich i długich schowane są w jednym kubku ekranującym, cewka fal krótkich zamontowana jest pod chassis. Siatka pierwsza (siatka oscylatora heterodyny) i czwarta (siatka wejściowa dla sygnału w.cz.) oktoda połączone są za niewielką (2pF) pojemnością, mającą za zadanie eliminować przenikanie sygnału heterodyny do anteny. Poprzez pojemności wewnętrzne lampy do siatki czwartej przenika sygnał heterodyny z siatki drugiej oktody, napięcie heterodyny na siatce pierwszej ma fazę przeciwną do napięcia na siatce drugiej, więc przepuszczenie niewielkiej ilości napięcia heterodyny z siatki pierwszej znosi napięcie pochodzące z siatki drugiej. Ponadto, w katodzie lampy AK2 umieszczona jest dość spora oporność - 1.6kΩ, zwarta przełącznikiem w czasie odbioru fal średnich długich i krótkich, a włączona w pozycji przełącznika ustawionej na "Gramofon". Wyłącza to oscylator na tej pozycji, likwidując ewentualne źródło zakłóceń w czasie słuchania muzyki z płyt.

Następnym stopniem za mieszaczem jest wzmacniacz częstotliwości pośredniej, zbudowany na selektodzie AF3. Układ wzmacniacza jest najzupełniej typowy, obciążeniem lampy jest dwuobwodowy filtr pasmowy, z odczepem cewce obwodu wtórnego. Wzmacniacz p.cz. objęty jest obwodem automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW). Wzmocniony sygnał p.cz. podany jest na detektor, wykorzystujący diodę z lampy ABC1 jako detektor sygnału audio i diody z lampy ABL1 jako detektor sygnału ARW. Układ detekcji ARW jest rozbudowany, wykorzystuje on aż dwie diody. Sygnał p.cz. z pierwotnego obwodu filtru p.cz. poprzez mały kondensator detekowany jest na pierwszej diodzie. W wyniku detekcji pojawia się na niej ujemne stałe napięcie, proporcjonalne do siły sygnału. W typowym układzie detektora ARW to właśnie napięcie jest stosowane do regulacji wzmocnienia stopni objętych ARW. W tym odbiorniku zastosowane jest tzw. opóźnione ARW. Opóźnienie oznacza, że automatyczne regulacja wzmocnienia działa dopiero dla sygnałów powyżej pewnego poziomu, dla mniejszych - odbiornik ma ma nielimitowaną czułość. Do realizacji tego celu wykorzystana jest druga dioda w układzie ARW. Do tej diody dołączony jest sygnał ARW z pierwszej diody, poprzez duży opornik (1MΩ), oraz napięcie dodatnie poprzez opornik o bardzo dużej wartości (9MΩ), co powoduje przepływ niewielkiego prądu przez drugą diodę. Dopóki na drugiej diodzie jest napięcie dodatnie dioda ta jest przewodzi i napięcie na niej jest bliskie 0V. Ujemne napięcie na pierwszej diodzie powoduje przepływ prądu przez opornik 1MΩ łączący obie diody. W momencie, gdy ujemne napięcie na pierwszej diodzie (będzie na tyle duże, że cały prąd dostarczany przez oporniki 9MΩ popłynie przez opornik 1MΩ napięcia na drugiej diodzie zacznie spadać. I właśnie to napięcia, z drugiej diody detektora ARW wykorzystane jest do sterowania wzmocnieniem mieszacza i wzmacniacza p.cz. Dokładniejszy opis działania opóźnionego detektora ARW umieszczono w dziale poświęconym, detektorom diodowym

Sygnał audio uzyskany w detektorze poprzez przełącznik wejść steruje wzmacniacz m.cz. Przełącznik wejść sprzęgnięty jest z gałką zmiany zakresów, ale ma trzy pozycja - dla gramofonu, fal krótkich i wspólną dla fal średnich i długich. Sygnał z przełącznika wejść poprzez potencjometr regulacji głośności i regulacji barwy trafia na siatkę triody ABC1 która pracuje jako wzmacniacz wstępny m.cz. w standardowym, oporowym układzie. Wzmocniony sygnał m.cz. wysterowuje pentodę głośnikową ABL1. Głośnik odbiornika podłączony jest przez transformator głośnikowy, gniazda głośnika zewnętrznego zasilane są z wtórengo uzwojenia transformatora, co oznacza, że głośnik zewnętrzny musi być niskoomowy (bez wbudowanego transformatora). Ponadto, z wtórnego uzwojenia transformatora głośnikowego poprowadzone jest ujemne sprzężenie zwrotne na katodę lampy ABC1 podbijające nieco wysokie tony. Sprzężenie to wyłączone jest dla fal krótkich odpowiednią sekcją przełącznika sygnałów wejściowych.

Odbiornik jest zasilany z sieci prądu zmiennego za pomocą transformatora. Do przyłączenia napięcia sieci służy specjalna wielokońcówkowa wtyczka, która (po zamontowaniu w odbiorniku odpowiedniego typu wibratora) umożliwi również zasialanie odbiornika z sieci prądu stałego lub akumulatora samochodowego. Transformator posiada odczepy na uzwojeniu pierwotnym, co umożliwia zasilanie odbiornika z sieci o napięciu 110V, 125V, 145V, 200V, 220V lub 245V. W odbiorniku zastosowano dwupołówkowy prostownik na diodzie AZ1. Filtracja napięcia w układzie Π z dławikiem w gałęzi dodatniej i opornikiem ogólnego minusa w gałęzi masy.

Schemat odbiornika

Powrót