Radio Prems - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W Polsce przedwojennej na fali fascynacji nowym środkiem przekazu i związanymi z tym możliwościami uzyskiwania szybkiej informacji oraz rozrywki powstawały różne przedsięwzięcia propagujące radiofonię. Poczesne miejsce oprócz instytucji publicznych i społecznych propagujących upowszechnianie radia miały różne firmy zajmujące się produkcją. Większość w programie produkcyjnym miała gamę produktów dostępnych dla bogatych i uboższych nabywców. Z powodów ubóstwa dużej części społeczeństwa wydawało się, że szanse na rynku będą miały zakłady produkujące tanie odbiorniki, mające zastosowanie także w terenie bez zasilania elektrycznego. Z dostępnych informacji można wysnuć przypuszczenie, że takie zamiary mieli założyciele firmy Prems włączając do planów produkcyjnych prosty aparat B133 zasilany bateryjnie.

Krajowe Zakłady Radiotechniczne "PREMS" Sp z o.o. została założona umową z dnia 23 września 1936 roku ze zmiana 25 stycznia 1937 roku w Poznaniu (Dział B, Księga 3 i 14 akt rejestrowych Sadu Okręgowego w Poznaniu). Założycielami byli inżynier Edward Skiba i Edward Jankowski. Kapitał zakładowy wynosił 30.000,00 zł. Udział Edwarda Skiby do wysokości 19.000,00 zł i Edwarda Jankowskiego do wysokości 5.000,00zł pokryty został wkładem niepieniężnym. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa zgodnie z wpisem do Rejestru Handlowego była fabrykacja wszelkich aparatów radiotelewizyjnych i akustycznych.

Niestety historia firmy nie trwała długo ponieważ postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 1938 roku ogłoszono upadłość Krajowych Zakładów Radiotechnicznych "Prems" Sp z o.o. (Rejestr Handlowy dział B nr I. 82). Syndykiem upadłości został Sylwester Stachowiak który prowadził sprawy upadłości do 1942 roku. Postępowanie układowe skończyło się wraz ogłoszeniem urzędowym w niemieckiej gazecie dnia 18 kwietnia 1940 roku ukazującej się w Poznaniu, że ?postępowanie upadłościowe firmy PREMS nr akt 2R 34/39 zostało zakończone gdyż masa upadłościowa została zajętą na rzecz Trzeciej Rzeszy co powoduje bezcelowość dalszego działania upadłościowego. Ewentualni wierzyciele m.in. firma Tungsram została poinformowana, że dalsze roszczenia można składać w Urzędzie Powierniczym w Poznaniu przy Wilhelmsplatz 15.

Odbiorniki z symbolem Schemat odbiornika w opisie mają już opracowany schemat. Kliknięcie w ten symbol pozwoli na jego obejrzenie

Radioodbiorniki:

Typ Rok produkcji Zestaw lamp Parametry Zdjęcie
Popularny B133 1936/37 KC1, KC1, KL1 Reakcyjny, 1 obwód, 3 lampy, 2 zakresy: Dł, Śr, zasilanie bateryjne, cena 133zł. Tymczasowo brak
Stylowy U272 1936/37 CC2, CC2, CL4, CY1, EUIV Reakcyjny, 1 obwód, 3+2 lampy, 3 zakresy: Dł, Śr, Kr, zasilanie sieciowe uniwersalne, cena 272zł. Tymczasowo brak
Luksusowy U380 1936/37 CF3, CF7, CL4, CY1, EUVI Reakcyjny, 2 obwody, 3+2 lampy, trzy zakresy: Dł, Śr, Kr, zasilanie sieciowe uniwersalne, skrzynka z orzecha kaukaskiego identyczna jak w modelu Gabinetowy B248, cena 380zł. Tymczasowo brak
Gabinetowy B248 1936/37 KF4, KC1, KC1, KL4 Reakcyjny, 2 obwody, 4 lampy, 3 zakresy: Dł, Śr, Kr, zasilanie bateryjne, skrzynka z orzcha kauskaskiego identyczna jak w modelu Luksusowy U380, okucia chromowane, cena 248zł. Tymczasowo brak
Powrót

Autor artykułu: Dr inż. Zdzisław Obstawski