PZT Echo 132Z

PZT Echo 132Z - widok z przodu PZT Echo 132Z - widok z tyłu
Odbiornik PZT Echo 132Z - widok z przodu Odbiornik PZT Echo 132Z - widok z tyłu na chassis
PZT Echo 132Z - widok chassis
Odbiornik PZT Echo 132Z - widok chassis

Opis odbiornika

Echo 132Z to prosty, dwuzakresowy i jednoobwodowy odbiornika wyprodukowany przez firmę PZT w sezonie 1935/36. Jego konstrukcja mechaniczna jest analogiczna jak w innych odbiornikach tej firmy z tego samego okresu. Obudowa jest wyższa niż szersza, większość powierzchni przedniej ścianki zajmuje materiał głośnika, z dwoma pionowymi szczebelkami, dzielącymi materiał głośnika na trzy pionowe pasy, o malejącej w lewą stronę wysokości. Pod najniższym, prawym paskiem umieszczona jest mała cyfrowa skala w bakelitowy okienku, pod nią gałka strojenia. Poniżej gałki strojenia znajduje się pokrętło zmiany zakresów i czułości, następnie na tej samej wysokości po lewej stronie gałki zakresów umieszczone są pokrętło reakcji i pokrętło wyłącznika. Analogiczny układ gałek, powtarza się w praktycznie wszystkich innych modelach tej firmy. Skrzynka ma zaokrąglone wszystkie poziome krawędzie, zarówno z góry jak i z dołu, w lewym górnym rogu umieszczony jest tez mały, mosiężny znaczek firmowy PZT

Układ elektryczny jest bardzo prosty, typowy dla tej firmy, jest rozwinięciem modeli dwulampowych o wzmacniacz oporowy. Sygnał z anteny jest sprzężony indukcyjnie z cewką siatkową, podawany jest przełącznikiem zakresów na jeden z kilku odczepów cewki antenowej. Cewki siatkowe obu zakresów są połączone szeregowo, przy odbiorze fal średnich cewka długofalowa jest zwierana. Jako lampa detekcyjna pracuje trioda typu E438, reakcja jest indukcyjna, regulowana pojemnościowo, za pomocą kondensatora różnicowego. Taki układ jest bardzo często stosowany w firmie PZT, jest w zasadzie identyczny we wszystkich chyba jednoobwodowych odbiornikach tej firmy.

Sygnał m.cz. po detekcji trafia na siatkę drugiej triody E438 pracującej jako oporowy wzmacniacz m.cz., dodatkowo do siatki tej lampy podłączone jest wejście gramofonowe. Z anody lampy wzmocniony sygnał m.cz. steruje siatkę pentody głośnikowej typu B443. Obciążeniem lampy jest cewka głośnika wsokoomwego elektromagnetycznego włączonego bezpośrednio do anody lampy, bez transformatora. Ponieważ przez cewkę głośnika płynie prąd stały, to nie jest obojętny kierunek włączenia głośnika - pole wytwarzane przez prąd w cewce musi się dodawać do pola wytwarzanego przez stały, podkowiasty magnes głośnika.

Odbiornik jest zasilany przez zasilacz o identycznej konstrukcji jak w innych odbiornikach PZT. Transformator z odczepami na różne napięcia sieci dostarcza napięcia żarzenia lamp odbiorczych i napięcia anodowego, które jest prostowane jednopołówkowo diodą 1802, włączoną nietypowo, od strony masy. Do wytwarzania napięcia ujemnego polaryzacji lampy końcowej zastosowano układ ogólnego minusa. Napięcie anodowe jest prostowane w filtrze RC, przy czym w odbiorniku zastosowano nie kondensatory elektrolityczne, ale duży blokowy kondensator papierowy, w jednej obudowie zawierający w zasadzie wszystkie kondensatory użyte w układzie

Powrót