PZT Echo 133B

PZT Echo 133B - widok z przodu
Odbiornik PZT Echo 133B - widok z przodu
PZT Echo 133B - widok  z tyłu na chassis PZT Echo 133B - widok chassis z przodu
Odbiornik PZT Echo 133B - widok z tyłu na chassis Odbiornik PZT Echo 133B - widok chassis z przodu
PZT Echo 133B - widok chassis z tyłu
Odbiornik PZT Echo 133B - widok chassis z tyłu

Opis odbiornika

Odbiornik Echo 133B to prosty bateryjny odbiornik w układzie typowym dla tej klasy odbiorników. Zawiera on jeden obwód strojony i może pracować na zakresie fal krótkich i średnich. Chassis odbiornika jest uniwersalne i było stosowane w wielu innych odbiornikach tej firmy - np. w modelu Echo 127Z czy Echo 1211Z. Skrzynka jest identyczna jak w modelu Echo 127Z. Konstrukcja odbiornika jest typowa dla bateryjnych jednoobwodówek - zawiera stopień reakcyjny stopień wstępny małej częstotliwości i stopień końcowy m.cz. Odbiornik wykazuje typowe cechy odbiornika bateryjnego - oszczędzacz baterii żarzenia (polegający na wyłączeniu żarówki podświetlającej skalę) czy brak anteny świetlnej.

Wykorzystanie typowego chassis PZT wymusiło zmianę funkcji niektórych elementów. I tak wtyk prętowy który w odbiornikach sieciowych służy do włączania anteny świetlnej w tym przypadku włącza żarówkę podświetlenie skali, a gniazda wykorzystywane do podłączenia gramofonu są wykorzystywane jako przełącznik rodzaju baterii żarzenia - akumulator ołowiowy lub ogniwa suche. Tak więc odbiornik nie posiada możliwości podłączenia gramofonu elektrycznego.

Układ elektryczny odbiornika jest typowy dla odbiorników bateryjnych i firmy PZT. Cały stopień detekcyjny wraz z cewkami jest identyczny jak w innych odbiornika firmy PZT. Sygnał z gniazda antenowego podłączony jest do gniazda eliminatora, do którego podłączony jest również wbudowany trymer eliminatora. Oddzielny element eliminatora wkładany w to gniazdo to sama cewka tworząca obwód tłumiący z wbudowanym kondensatorem. W przypadku niekorzystania z eliminatora antena jest łączona bezpośrednio z obwodem wejściowym poprzez kołeczek na tylnej ścianie chassis zwierający gniazdo eliminatora. Cewki antenowe posiadają cztery odczepy do których sygnał podawany jest za pomocą przełącznika zakresów, umożliwia to skokową, czteropoziomową regulację głośności. Cewki siatkowe obu zakresów połączone są szeregowo, dla zakresu średniofalowego cewka długofalowa zwierana jest drugą sekcją przełącznika.

Główną różnicą w układzie detektora w stosunku do odbiorników sieciowych jest sposób polaryzacji siatki pierwszej triody typu KC1 pracującej jako detektor. Jest ona podłączona do dzielnika napięcia i ma potencjał pośredni pomiędzy oboma końcami włókna żarzenia, co pozwala na przepływ niewielkiego prądu siatki i sprawną detekcję. Reakcja jest poprowadzona identycznie jak odbiornikach sieciowych, za pomocą kondensatora różnicowego, co zmniejsza wpływ nastawienia reakcji na dostrojenie odbiornika do stacji. Jedyną różnicą jest mostek RC zapięty równolegle do kondensatora regulacji reakcji. Sygnał m.cz. z anody detektora jest przekazywany do następnego stopnia poprzez dość skomplikowany jak na odbiornik bateryjny filtr dolnoprzepustowy eliminujący pozostałości w.cz. i gwizdów interferencyjnych.

Drugi stopień to wzmacniacz oporowy m.cz. na triodzie typu KC1 dający kilkunastokrotne wzmocnienie napięciowe. Jest on niezbędny aby uzyskać czułość zbliżoną do dwulampowego odbiornika sieciowego, z uwagi na mniejsze wzmocnienie uzyskiwane w lampach bateryjnych. Wzmocniony sygnał z anody drugie stopnia przekazywany jest do siatki lampy głośnikowej - pentody typu KL1. W jej anodzie umieszczony jest bezpośrednio (bez pośrednictwa transformatora) głośnik elektromagnetyczny.

Do zasilania odbiornika służą dwie baterie - anodowa o napięciu rzędu 130V i żarzenia - jedno ogniwo akumulatora ołowiowego o napięciu 2V lub dwa ogniwa suche o napięciu łącznym 3V. Ponieważ lampy serii K zastosowane w odbiorniku są żarzone napięciem 2V w tym drugim przypadku należy je w jakiś sposób ograniczyć służy do tego żółty przewód zakończony wtykiem bananowym, który wtyka się w jedno z gniazd służących w odbiornikach sieciowych do podłączenia gramofonu. Do jednego gniazda podłączony jest bezpośrednio przewód żarzenia, do drugiego przez opornik 2.5Ω. W sytuacji gdy korzysta się z akumulatora wtyk bananowy włącza się do gniazda prawego, podłączonego bezpośrednio do baterii żarzenia, w przypadku baterii suchej - do gniazda lewego, a nadmiarowy wolt napięcia wytraca się na oporniku. Wyłączanie odbiornika odbywa się tylko poprzez wyłącznik w obwodzie żarzenia, układ odbiornika jest dobrany, że prąd z baterii anodowej płynie tylko przez lampy, które nieżarzone nie pobierają prądu anodowego. Ujemny biegun baterii anodowej włączony jest do masy poprzez opornik na którym przepływ prądu anodowego wytwarza ujemne napięcie polaryzujące siatkę lampy głośnikowej

Schemat odbiornika

Powrót