Wzmacniacze

wzmacniacze napięciowe m.cz. Wzmacniacze mocy m.cz. Wzmacniacze napięciowe w.cz.

Wzmacniacz jest podstawowym elementem, poza detektorem, występującym w zasadzie w każdym odbiorniku radiowym, to on nadaje radiu czułość i zdolność głośnego grania. Wzmacniać można każdy parametr prądu elektrycznego: napięcie, prąd lub moc, mówimy wtedy odpowiednio o wzmacniaczu napięciowym, prądowym lub mocy. Innym kryterium podziału jest podział częstotliwościowy: wzmacniacze które służą do wzmocnienia częstotliwości akustycznych nazywane są wzmacniaczami małej częstotliwości (m.cz.), wzmacniacze które wzmacniają częstotliwości radiowe to wzmacniacze wysokiej częstotliwości (w.cz.). ZPrzy tym podziale należy jednak uważać, pojęcie mała i duża częstotliwość jest dość względne. W radiotechnice mała częstotliwość to tak jak wspomniano wcześniej częstotliwości akustyczne, czyli od 20Hz do 20kHz, ale np. w telewizji są to sygnały o częstotliwości od 0 aż do 6MHz!

Innym kryterium również często stosowanym kryterium podziału jest szerokość pasma wzmacniacza - mamy wtedy wzmacniacze szerokopasmowe i wąskopasmowe. (wzmacniacze wąsko pasmowe to z reguły wzmacniacze W.cz. a szerokopasmowe to wzmacniacze m.cz., ale NIE ZAWSZE!). Szerokość pasma to odległość pomiędzy największą a najmniejszą częstotliwością która wzmacniacz potrafi wzmacniać. Mówi się np. szerokość pasma 20kHz, czyli różnica ta wynosi dokładnie 20kHz. Nie można powiedzieć, jednak przy tylko tej informacji, czy jest to wzmacniacz wąskopasmowy czy szerokopasmowy, gdyż nie wiemy nic o częstotliwościach granicznych. Gdy jest to wzmacniacz, który wzmacnia częstotliwości od 20Hz do 20020Hz to jest to wzmacniacz szerokopasmowy, gdyż górna częstotliwość jest około tysiąca razy większa od dolnej. Gdy wzmacniane częstotliwość są z zakresu 500kHz do 520kHz, to jest to wzmacniacz wąskopasmowy, bo stosunek górnej częstotliwości granicznej do dolnej częstotliwości granicznej jest bliski jedności. I właśnie stosunek częstotliwości skrajnych określa, czy wzmacniacz jest szerokopasmowy czy wąsko pasmowy: jeżeli jest on bliski jedności to wzmacniacz jest określany jako wąskopasmowy, jeżeli dużo większy, to jest to wzmacniacz szerokopasmowy. Przypadki pośrednie, czyli np. stosunek tych częstotliwości równy 3 praktycznie się nie spotyka.

Powrót