Symbol Opis

Symbol rezystora

Rezystor stały. Symbol używany głównie w Ameryce, w Polsce i Europie znacznie rzadziej, czasami na oznaczenie rezystora drutowego większej mocy

Symbol rezystora

Rezystor stały, oznaczenie europejskie

Symbol kondensatora stałego

Kondensator stały

Symbol trymera

Kondensator dostrojczy (trymer)

Symbol kondensatora zmiennego

Kondensator zmienny

Symbol kondensatora elektrolitycznego

Kondensator elektrolityczny

Symbol cewki

Cewka powietrzna

Symbol cewki z odczepem

Cewka powietrzna z odczepem. Analogicznie są tworzone symbole cewek z większą ilością odczepów

Symbol cewki z rdzeniem

Cewka z rdzeniem.

Symbol transformatora powietrznego w.cz.

Transformator bez rdzenia (wysokiej częstotliwości)

Symbol transformatora m.cz.

Transformator z rdzeniem (niskiej częstotliwości)

Symbol anteny

Antena

Symbol uziemienia

Uziemienie

Symbol diody próżniowej

Dioda próżniowa

Symbol triody

Trioda

Symbol tetrody

Tetroda

Symbol pentody

Pentoda

Symbol heksody

Heksoda

Symbol heptody

Heptoda

Symbol oktody

Oktoda

Powrót