Krajowe Towarzystwo Telefunken

Krajowe Towarzystwo Telefunken powstało jako Spółka z o.o. w październiku 1933 r. w Warszawie. W tym czasie na krajowym rynku radiowym działała już od wielu lat duża filia Philipsa, z jedyną w Polsce wytwórnią lamp radiowych, oraz wiele małych i średnich firm polskich montujących aparaty radiowe. Początkowo zakład zatrudnia tylko 35 osób i mieści się przy ul. Pierackiego 18 oraz Polnej 76. W pierwszym sezonie 1933/34 zmontowano już ok. 1.500 szt. aparatów. W następnym 1934 r., firma zwiększa zatrudnienie do ok. 140 osób, przenosi się na ul. Długą 42 (zajmując pow. 500 m²) i przejmuje wtedy całość produkcji od kooperantów. Rok 1935, to przeniesienie się do wynajętego nowoczesnego budynku przy ul. Rakowieckiej 23 o pow. 1.500 m². Następują kolejne inwestycje rozbudowujące dział produkcji i montażu oraz sprzedaży aparatów radiowych. Stały i dynamiczny rozwój firmy sprawia, że w 1937 r. Zakłady kupują teren (3.200 m²) przy ul. Owsianej 14 (na Pradze) wraz z nowoczesnym budynkiem produkcyjnym. Tutaj przeprowadzona zostaje kolejna szybka rozbudowa i modernizacja Zakładu. Powstają duże działy - mechaniczny, elektryczny, akustyczny, stolarnia, lakiernia, laboratorium i kontrola techniczna.

Zakład wyposażony zostaje w nowoczesne maszyny i aparaturę. Zatrudnienie w sezonie wynosi ok. 700 osób. Personel techniczny zostaje przeszkolony w macierzystych zakładach Telefunken w Berlinie, z licencji których korzysta Krajowe Towarzystwo. Jednakże wszystkie typy aparatów opracowywane były w Warszawie i dostosowane do polskich warunków. Znaczna część podzespołów była produkowana wówczas w kraju (ok. 80 % ceny aparatu).

Pierwszy produkowany w roku 1933 aparat to model 243z (układ reakcyjny 2 obwodowy, 3+1 lampowy, na prąd zmienny, z głośnikiem elektrodynamicznym). W 1934 r. wprowadzone zostają platynowe styki przełącznika zakresów oraz cewki z rdzeniem żelaznym. W 1935 r. następuje zmiana (zgodna z ówczesną modą) konstrukcji aparatów z układu pionowego na poziomy. W 36 r. wprowadzony zostaje do produkcji układ superheterodynowy oraz głośnik z szerokowstęgową membraną (typ Telefunken Navi).

Firma dbała stale o zapewnienie bardzo dobrych warunków pracy dla swojego personelu fabrycznego i biurowego oraz dobrych warunków socjalnych. Zakłady należały do nowoczesnych pod względem technologii i racjonalnej organizacji pracy a także sprzedaży swoich wyrobów. Zakłady Telefunken stale dbały o wysoki poziom techniczny swoich wyrobów, o ich solidność wykonania oraz możliwość długiego okresu użytkowania. Szeroka gama oferowanych typów odbiorników, odnawiana całkowicie corocznie mogła zaspokoić gusty różnych grup społeczeństwa. Jednakże ceny wyrobów Telefunkena (tak jak i innych solidnych producentów) były wysokie i stanowiły wysoką barierę dla szerokiego grona radiosłuchaczy.

W 1937 r. wchodzi do produkcji: elektronowy wskaźnik dostrojenia tzw. oko magiczne, urządzenie przeciwzanikowe (antyfading) oraz układ przeciwsobny wzmacniacza mocy. Rok 1938 to zastosowanie nowej serii lamp tzw. czerwonej. Są to lampy o napięciu żarzenia 6,3V z serii E. Wszystkie produkowane w Warszawie aparaty posiadały skrzynki z dobrego jakościowego drewna (np. orzech, palisander, makassar). Do roku 1939 Zakłady wypuściły 44 modele odbiorników. Produkowano aparaty od prostych i tanich układów do bardzo złożonych i drogich superheterodyn.

Na początku 1938r. firma przekształca się w Krajowe Zakłady Telefunken Spółka Akcyjna. Prezesem Zarządu był Rene Kuhn-Bubna, natomiast długoletnim dyrektorem technicznym Stefan Goszczyński. Firma zajmowała się produkcją tylko odbiorników radiowych powszechnego użytku. Zorganizowała w kraju sieć punktów serwisowych oraz punktów sprzedaży (również w systemie ratalnym). Prócz aparatów radiowych, sprzedawano także lampy radiowe produkcji Telefunkena. Brała udział w wielu wystawach i imprezach, uzyskując szereg wyróżnień (np. złoty medal na Wystawie Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie w 1936r ). Spełniła także obywatelski i patriotyczny obowiązek zakupując w 1937r. na Fundusz Obrony Narodowej samolot RWD 10 i wręczając go Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) na cele obronne. Wybuch II Wojny Światowej położył kres działaniu Krajowych Zakładów Telefunken w Polsce.

Odbiorniki z symbolem Symbol schematu w opisie mają opracowany schemat, dostępny po kliknięciu na ten symbol.

Radioodbiorniki:

Typ Rok produkcji Zestaw lamp Parametry Zdjęcie
Tryumf 137Z 1934/35 REN904, REN904, RENS1374d, RGN564 1 obwód, 3+1 lamp, 3 zakresy, reakcyjny, głośnik elektrodynamiczny, skala stacyjna, układ pionowy, skrzynka orzechowa Tymczasowo brak
Tryumf 137S 1934/35 REN1821, REN1821, RENS1823d 1 obwód, 3+1 lamp, 3 zakresy, reakcyjny, głśnik elektrodynamiczny, skala stacyjna, układ pionowy, skrzynka orzechowa, cena 280zł Tymczasowo brak
Luxor 236Z 1934/35 RENS1294, RENS1284, RENS1374d, RGN564 2 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy, reakcyjny, głośnik elektrodynamiczny, skala stacyjna, układ pionowy, skrzynka orzechowa, cena 396zł Tymczasowo brak
Ambasador 241Z 1935/36 AF3, AC2, AC2, RES964, RGN1054 2 obwody, 4+1 lamp, 3 zakresy, reakcyjny, głośnik elektrodynamiczny, skala stacyjna, układ poziomy, skrzynka orzechowa, antena świetlna Schemat odbiornika Widok odbiornika
Premier Dz 1936/37 AC2, AC2, AL1, AZ1 1 obwód, 3+1 lamp, 3 zakresy, reakcyjny, głośnik dynamiczny, układ poziomy, skrzynka orzechowa, cena 270złSchemat odbiornika Tymczasowo brak
Premier Du 1936/37 CC2, CC2, CL2, CY1, EUVI 1 obwód, 3+1 lamp, 3 zakresy, reakcyjny, głośnik dynamiczny, układ poziomy, skrzynka orzechowa, cena 300zł Schemat odbiornika Tymczasowo brak
Premier Db 1936/37 Nieznany 1 obwód, 3+1 lamp, 3 zakresy, reakcyjny, głośnik dynamiczny, układ poziomy, skrzynka orzechowa, cena 270zł Tymczasowo brak
Lord Az 1936/37 AK2, AF7, AL1, AZ1 4 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, detektor reakcyjny, głośnik dynamiczny, skrzynka orzechowa, cena 370zł Tymczasowo brak
Arystokrata Bz 1936/37 AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1 5 obwodów, 4+1 lampa, 3 zakresy, superheterodynowy, głośnik dynamiczny, ARW, regulator barwy tonów, skrzynka palisandrowa, cena 470zł Tymczasowo brak
Arystokrata Bu 1936/37 CK1, CF3, CB2, CL4, CY1, EUVI 5 obwodów, 4+2 lampa, 3 zakresy, superheterodynowy, głośnik dynamiczny, ARW, regulator barwy tonów, skrzynka palisandrowa, cena 510zł Tymczasowo brak
Magnat Cz 1936/37 AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 7 obwodów, 4+1 lampa, 3 zakresy, superheterodynowy, głośnik dynamiczny, ARW, regulator barwy tonów, regulator selektywności, optyczny wskaźnik dostrojenia, skrzynka makassarowa, cena 590złSchemat odbiornika Widok odbiornika
Wiarus Mb713 1937/38 KC1, KC1, KL2 1 obwód, 3 lampy, 3 zakresy, reakcyjny, głośnik dynamiczny, eliminator, skrzynka orzechowa, cena 210zł Tymczasowo brak
Fenomen Mz744 1937/38 ACH1, AF7, RES164, RGN354 4 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, detektor reakcyjny, głośnik dynamiczny, skrzynka orzechowa, cena 340złSchemat odbiornika Widok odbiornika
Fenomen Mu744 1937/38 Nieznany 4 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, detektor reakcyjny, głośnik dynamiczny, skrzynka orzechowa, cena 370zł Tymczasowo brak
Symphonic Sz755 1937/38 ACH1, AF7, AB2, AL4, AZ1 5 obwodów, 4+1 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, regulacja barwy tonu, ARW, głośnik dynamiczny, cena 450złSchemat odbiornika Tymczasowo brak
Symphonic Su755 1937/38 Nieznany 5 obwodów, 4+1 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, regulacja barwy tonu, ARW, głośnik dynamiczny, cena 490zł Tymczasowo brak
Symphonic Sb744 1937/38 KK2, KC1, KC1, KL2 4 obwody, 4 lampy, 3 zkresy, superheterodynowy, detektor reakcyjny, głośnik dynamiczny, cena 330złSchemat odbiornika Tymczasowo brak
Stradivari Wz776 1937/38 ACH1, AF3, AB2, AM2, AL4, AZ1 7 obwodów, 4+2 lampy, 3 zakresy, superheterodynowy, regulacja barwy tonu, ARW, głośnik dynamiczny, cena 580zł Tymczasowo brak
Stradivari Wu776 1937/38 CK1, CF3, CB2, C/EM2, CL4, CY1, EUVI 7 obwodów, 4+2 lampy, 3 zakresy, superheterodynowy, regulacja barwy tonu, ARW, głośnik dynamiczny, cena 630złSchemat odbiornika Widok odbiornika
DeLuxe Lz777 1937/38 ACH1, AF3, AB2, AM2, AL4, AL4, RGN2004 7 obwodów, 5+2 lampy, 3 zakresy, superheterodynowy, regulacja barwy tonu, ARW, układ przeciwsobny, 2 głośniki dynamiczne, cena 750zł Tymczasowo brak
T4 Z 1938/39 ACH1, VF7, VL1, VY1 3+1 lamp, 4 obwody, 3 zakresy, superheterodynowy, ekonomizator, cena 340złSchemat odbiornika Tymczasowo brak
T4 U 1938/39 CCH1, CF7, CL4, CY1 3+1 lamp, 4 obwody, 3 zakresy, superheterodynowy, detektor reakcyjny, cena 370zł Tymczasowo brak
T4 B 1938/39 KK2, KC1, KC1, KL2 4 lampy, 4 obwody, 3 zakresy, superheterodynowy, detektor reakcyjny, ekonomizator zużycia baterii, cena 260złSchemat odbiornika Widok odbiornika
T5 Z 1938/39 ACH1, EF9, EBC1, EL3, AZ1 6 obwodów, 4+1 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, regulacja barwy tonu, ARW, 2-stopniowy ekonomizator, cena 430złSchemat odbiornika Widok odbiornika
T5 U 1938/39 CCH1, EF9, CBC1, CL4, CY1 6 obwodów, 4+1 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, regulacja barwy tonu, ARW, 2-stopniowy ekonomizator, cena 460zł Tymczasowo brak
T5 B 1938/39 KK2, KF4, KBC1, KC1, KL2 6 obwodów, 5 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, regulacja barwy tonu, ARW, 2-stopniowy ekonomizator, cena 370zł Tymczasowo brak
T6 Z 1938/39 ACH1, EF9, EB2, EFM1, EL3, AZ1 7 obwodów, 4+2 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, regulacja barwy tonu, regulacja szerokości wstęgi, optyczny wskaźnik dostrojenia - oko magiczne, ARW, cena 560zł Schemat odbiornika Widok odbiornika
T6 U 1938/39 CCH1, EF9, CB2, EFM1, CL4, CY1 7 obwodów, 4+2 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, regulacja barwy tonu, regulacja szerokości wstęgi, optyczny wskaźnik dostrojenia - oko magiczne, ARW, cena 600zł Tymczasowo brak
T8 Z 1938/39 ACH1, EF9, EB2, EFM1, EF6, EL3, EL3, RGN2004 7 obwodów, 6+2 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, regulacja barwy tonu, regulacja szerokości wstęgi, optyczny wskaźnik dostrojenia - oko magiczne, ARW, 2 głośniki, układ przeciwsobny, skala lustrzana, cena 750zł Tymczasowo brak
T31Z 1939/40 EF6, EL3, AZ1 1 obwód, 2+1 lamp, 3 zakresy, reakcyjny, głośnik dynamiczny, cena 136zł Tymczasowo brak
T31B 1939/40 KC1, KC1, KL4 1 obwód, 3 lampy, 3 zakresy, reakcyjny, głośnik dynamiczny, cena 115zł Tymczasowo brak
T40Z 1939/40 ECH11, EF6, EL3, AZ1 4 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, detektor reakcyjny, regulacja barwy tonu, głośnik dynamiczny Schemat odbiornika Widok odbiornika
T40U 1939/40 Nieznany 4 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy, superheterodynowy, detektor reakcyjny, regulacja barwy tonu, głośnik dynamiczny Tymczasowo brak
Powrót